A- A A+

Obvestila

 
Sklep Občine Laško o prejemnikih občinskih priznanj v letu 2020 TUKAJ >>

Od 1. novembra 2019 dalje poteka vzdrževanje zimske službe preko podjetja JP Komunala Laško d.o.o..

Splošni dežurni telefon JP Komunala Laško: 051 636 185


Obvestilo o krpanju asfaltnih površin na javnih poteh v KS Laško TUKAJ >>

Knjiga Krajevna skupnost Laško skozi 50 let
Krajane obveščamo, da je knjiga »Krajevna skupnost Laško skozi 50 let« že pošla. Knjigo si je mogoče izposoditi v Knjižnici Laško. V primeru ponatisa bo javnost o tem obveščena.

Ureditev mesta v okviru projekta LAS
Občina Laško se je skupaj s partnerji lansko leto prijavila na projekt Ozaveščanje o pomenu hortikulturne ureditev okolja in sobivanja z naravo v Laškem (krajši naziv projekta: Ureditev okolja v Laškem). Namen je celostna hortikulturna ureditev urbanega območja naselja Laško in ozaveščanje o pomenu hortikulturne in druge urejenosti okolja ter sobivanja z naravo, kar bo prispevalo k cilju izboljšanju stanja naravnega okolja in prilagajanju k podnebnim spremembam. Več TUKAJ >>
 
ZASADITEV LAS 3

Tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v Občini Laško v letu 2018
Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen razvoj turizma. To je temeljni smisel in dolgoročno sporočilo projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna. Osnova projekta je tekmovanje slovenskih mest in krajev na področju urejanja prostora, okolja in gostoljubnosti. Na zaključni prireditvi projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna 2018 je Laško prijelo dve nagradi, in sicer: 2. mesto za Naj zdraviliški kraj in 3. mesto za Naj tematsko pot – Zdraviliška pot. Vendar vse te dosežke zagotovo ne bi dosegli brez urejenih, skrbnih in gostoljubnih ljudi, ki skrbijo za izgled kraja in okolice. Le urejeno in gostoljubno okolje bo v kraj privabilo več obiskovalcev. Urejenost vasi in objektov, ki se izvaja v okviru Tekmovanja za najbolj urejene vasi in objekte v občini Laško je ocenjevala strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki Občine Laško, Komunale Laško in STIK-a.
 
Na občinski ravni je potekalo tekmovanje za podelitev naslova najlepša(i):
1. vas/zaselek/naselje/ulica,
2. hiša,
3. kmetija,
4. javni objekt/podjetje.
 
Strokovna komisija je oglede vseh prijavljenih izvedla v mesecu avgustu in na podlagi kriterijev izbrala tri najboljše znotraj vsake kategorije. Ocenjevanje je potekalo na podlagi vnaprej določenih kriterijev Turistične zveze Slovenije (urejenost objektov - fasad, balkonov, oken), urejenost prometnih površin, urejenost zelenih površin, cvetličenje in urejenost okolice. Nato so občanke in občani imeli možnost spletnega glasovanja, tako da so oddali svoj glas za enega od najboljših tekmovalcev znotraj posamezne kategorije in prispevali 50 % celotne ocene. Priznanja in nagrade najboljšim znotraj kategorij je dne, 7. 11. 2018, podelil župan občine Laško na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku.
 
V kategoriji najbolj urejena VAS/ZASELEK/NASELJE/ULICA so bili doseženi naslednji rezultati:
3. mesto: VALVASORJEV TRG (KS LAŠKO),
2. mesto: NASELJE BELOVO (KS SEDRAŽ) in
1. mesto: TRG SVOBODE (KS LAŠKO)
 
naselje Trg svobode 1 JPG
 
V kategoriji najbolj urejena HIŠA so bili doseženi naslednji rezultati:
3. mesto: CVETKA ŠMID VUGA IN JAKA VELJKO VUGA, SPODNJA REČICA 80  (KS REČICA),
2. mesto: MARIJA IN KAROL VODIŠEK, VALENTINIČEVA ULICA 20 (KS LAŠKO)
1. mesto: ANTONIJA IN MARJAN ROMIH, TROJNO 6A (KS MARIJA GRADEC)
 
V kategoriji najbolj urejena KMETIJA so dosegli:
3. mesto: KMETIJA BOŽIČ, BELOVO 4 (KS SEDRAŽ),
2. mesto: KMETIJA KLEZIN, TROJNO 3 (KS MARIJA GRADEC) in
1. mesto: KMETIJA VIDEC, TOVSTO 8 (KS LAŠKO)
 
kmetija Videc 6 2
 
V kategoriji najbolj urejen JAVNI OBJEKT/PODJETJE so dosegli:
3. mesto: SŽ – INFRASTRUKTURA D.O.O., ŽELEZNIŠKA POSTAJA LAŠKO, TRG SVOBODE 3 (KS LAŠKO),
2. mesto: GOSTIŠČE ČATER, SABINA ČATER S.P., MARIJA GRADEC 34 (KS MARIJA GRADEC) in
1. mesto: ZASTOR D.O.O., SPODNJA REČICA 80D (KS REČICA).
 
Čestitke vsem dobitnikom priznanj in zahvala vsem za sodelovanje in skrbno ravnanje z okoljem.

Občinska priznanja 2018
7. november je za Občino Laško pomemben dan, saj takrat praznuje občinski praznik. Tudi letos je proslava v Kulturnem centru Laško minila v vedrem vzdušju. V povsem polni dvorani je župan Franc Zdolšek podelil občinska priznanja, in sicer 2 zlati, 3 srebrne, 3 bronaste in 10 kristalnih grbov. Posthumno je bil naziv častni občan podeljen žal prehitro preminulemu, enemu najpomembnejših slovenskih in svetovnih alpinistov, Frančku Knezu. Več TUKAJ >>
 
OBČINSKA PROSLAVA 11

Urnik odvoza mešanih komunalnih odpadkov in embalaže
Urnik odvoza komunalnih odpadkov in embalaže lahko za vaš naslov enostavno preverite na spletni stran Komunale Laško s klikom TUKAJ >>

 

Za pravilno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..

  Sprejemam piškotke.